Skauting

 

Skauting (z anglického scout - zvěd) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií.

 

Heslo vlčat

Heslo je krátké a stručné vyjádření toho, co by mělo mít každé vlče na paměti a chovat se podle toho a to nejen, když je se smečkou, ale hlavně tehdy, kdy může dávat ostatním najevo, že je součástí skautského oddílu.

 

    Naší snahou nejlepší buď čin.

 

 

Zákon vlčat

Vlčácký zákon je oproti skautskému pětkrát kratší, ale v podstatě vyjadřuje to samé.

 

  1. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě

  2. Vlče se vždy poddá starému vlku

 

 


Slib vlčat

V našem oddíle je tradicí, že vlčata, která splnila podmínky nováčkovské zkoušky a jsou dostatečně zralá, skládají slib zpravidla ke konci tábora na slavnostním slibovém ohni.

 

 

    Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek. (K tomu mi dopomáhej Bůh.)