Výpravy o jarních prázdninách

02.02.2018 16:19

V plánu akcí naleznete bližší informace o jednodenních výpravách, které se uskuteční v průběhu jarních prázdnin.
Během jarních prádznin se nekonají družinové schůzky.