Pouť na Vranov

17.09.2018 06:25

V neděli 23.9. se každoročně pořádá pouť na Vranov

Na výlpravě se podíváme do obce Vranov u Brna. Zde si děti mohou nakoupit sladkosti. Součástí výpravy je mše svatá v místním kostele.

  •  Sraz: neděle 23.9., 8:30 u klubovny
  • Návrat: neděle 23.9., 16:00 u klubovny
  • S sebou: jídlo a pití na celý den, kapsené, skautský ktoj a šátek, 2 jízdenky 2 zóny/60 minut (vlčata vlastnící šalinkartu pouze jednu (jednosměrně se pohybujeme skrze zónu 310)