Časopis

Naše smečka vydává, tento rok spíše nepravidelně, vlastní časopis Otazník. Členové i rodiče v něm najdou informace o blížících se i už uskutečněných akcích, bodování soutěže a další.

Název časopisu

Původně byl náš časopis bezejmený a naše vlčata se účastnila výběrového řízení na jeho název. Šakal, tehdá vlčátko Mido, prostě opsalo poslední znak zadání a název se tolik zalíbil, že v pomyslném archivu máme již pěknou řádku ročníků. Náš archiv je zde volně přístupný.